Aktivitete Aktivitete të përditësuara Kategoria Prozë ose tregim i shkurtër 2017

Shtoni një aktivitet tjetër në ditët tona të qëndrimit në shtëpi si ai i të shkruarit

Me urimin që një epidemi si kjo të mos përsëritet kurrë më, ju ftojmë të shtoni një aktivitet tjetër në ditët tona të qëndrimit në shtëpi si ai i të shkruarit në 3 gjini:
• prozë (tregim i shkurtër)- deri në 4-5 faqe word, me shkrim times new roman;
• poezi- jo më shumë se 20 vargje;
• ese- deri në 4-5 faqe word, me shkrim times new roman;
Në kuadër të Festivali Letrar për të Rinj “Tirana Gate- 2020” – Edicioni VI

Posto një koment