Aktivitete të përditësuara

Guidat turistike në shqip dhe në anglisht

Broshurat në shqip dhe në anglisht Në udhëtim me Edward Lear në Shqipëri, përmbajnë një guidë turistike-kulturore, në dy gjuhë, mbi të gjitha vendet ku ka kaluar Edward Lear në vitin 1848, pikat turistike me inters për turistin shqiptar apo të huaj, i cili ka ardhur në Shqipëri për të zhvilluar një rrugëtim kulturor përmes syve të artistit britanik, ditareve të tij të udhëtimit dhe piezazheve të risjella nga piktorë shqiptarë në vitin 2019.
http://

Posto një koment