Aktivitete Aktivitete të përditësuara

Nisi udhëtimi i anëtarëve të klubit “Magna Grecia Off-Road” nëpër Udhët e Skënderbeut.

Nisi udhëtimi i anëtarëve të klubit “Magna Grecia Off-Road” nëpër Udhët e Skënderbeut.
Ndalesa e parë në strehëzën Betania ne Bubq të Krujës për t’u dhuruar disa të mira të nevojshme për fëmijët dhe kujdestarët e kësaj qendre.

Posto një koment